Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС №099014 с площ 1,930 дка, находящ се в местността "Река Огоста"

 виж /тук/