Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ № 113203, находящ се в местността "Край село" в землището на с. Манастирище

 Виж тук