Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ-ЧОС №051002 с площ от 5,189 дка, находящ се в местността "Горно ливаде"

 виж /тук/