Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ - ЧОС №105121 с площ от 21,109 находящ се в землището на с. Хайредин

 виж /тук/