Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ- ЧОС №126010 по КВС на с. Манастирище за засаждане на орехови дървета

 виж /тук/