Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ-ЧОС №126012 с площ от 20,000 дка по КВС на с. Манстирище

 виж /тук/