Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ-ЧОС №286004 с площ 3,000дка за изграждане на складова база и засаждане на овощна градина

 виж /тук/