Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажба на УПИ II-2196 в кв.36 по плана на с. Хайредин

 Публично оповестен конкурс за продажба на УПИ II-2196 в кв.36 по плана на с. Хайредин от 20 000 кв.м., актуван с Акт за ЧОС №497/05.06.2015г. за изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция със силозно стопанство виж /тук/