Община Хайредин - официален сайт

Публично оповестен конкурс за продажбата на ПИ–частна общинска собственост №100104 с площ от 5,783дка,находящ се в местността «Лозарски гред»

 Заповед № PД-627/19.10.2016г. /тук/