Община Хайредин - официален сайт

Ръководство

Кмет на Община Хайредин – Тодор Алексиев Тодоров

Дата на раждане: 11.10.1970 г. Роден в с. Хайредин, заема длъжността кмет на Община Хайредин от 2011 г.

Заместник Кмет -  не заета


Секретар – Светлана Иванова Ценова


Кмет на Кметство Михайлово – Стефан Димитров Ангелов /от 11 ноември 2011 г./

Кмет на Кметство Манастирище – Атанас Титов Атананасов /от 8 ноември 2019 г./

Кмет на Кметство Рогозен – Пламен Илиев Кюковски /от 28 октомври 2019 г./

Кметск наместник на Кметство  Бързина – Тихомир Любомиров Трифонов /от 8 ноември 2019 г./

Кметски наместник на Ботево – Соня Христова Ненкова /от 14 ноември 2011 г./