Община Хайредин - официален сайт

Разяснителна кампания - методически указания СИК и видео клипове

Активно избирателно право - тук

Гласуване на избиратели с увреждания - тук

Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19 - тук

Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция - тук

Машинно гласуване - тук

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за МАШИННО ГЛАСУВАНЕ,приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК - тук

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ , приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. - тук