Община Хайредин - официален сайт

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър декл. по ЗПУКИ - тук

Декларация по чл. 12, т. 1 - тук

Декларация по чл. 12, т.2 - тук