Община Хайредин - официален сайт

Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Хайредин

Обявление за поръчка - виж тук

Решение за откриване на процедура - виж тук

Документация за възлагане на обществена поръчка - виж тук

Образци на документи - виж тук