Община Хайредин - официален сайт

РЕШЕНИЕ № 82-ЕП Враца, 21.05.2014 ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК в Шести район – Врачански, Община Хайредин и Община Мизи

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 82-ЕП
Враца, 21.05.2014

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК в Шести район – Врачански, Община Хайредин и Община Мизия

Постъпило е предложение с вх. № 251/21.05.2014г. от Цветомир Хаджидризов -  Упълномощен представител на ПП „ДПС" - Мизия и вх. № 245/21.05.2014г. от Стефан Димитров Ангелов -  Упълномощен представител на ПП „ДПС" - Хайредин за промяна в състава на СИК на територията на община Оряхово в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2013 г., с които се предлага извършването на замени на вече назначени членове на СИК в Община Оряхово.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощено лице.

Районна избирателна комисия в Шести район - Врачански, след като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5  и т. 5, вр. чл. 51, ал.2, т. 4 от Изборния кодекс,

  

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА И ОСВОБОЖДАВА:

1. Дилян Николаев Шкодров в СИК 62800004 в гр. Мизия, Община Мизия на длъжност „секретар";

2. Боряна Иванова Пашова  в СИК 063500008 в с. Рогозен, Община Хайредин на длъжност „зам.председател";

 

назначени с Решение № 22-ЕП/28.04.2014 г. и Решение № 23-ЕП/28.04.2014 г. на Районна избирателна комисия в Шести район - Врачански.

 

НАЗНАЧАВА:

1. Райка Димитрова Станкова   с ЕГН ....... в СИК 62800004 в гр. Мизия, Община Мизия на длъжност „секретар";

2. Йордан Петров Василев, с ЕГН ............  в СИК 063500008 в с. Рогозен, Община Хайредин на длъжност „зам.председател";

 

Анулира издадените удостоверения и издава нови.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Горнишки

 

СЕКРЕТАР:

Ирина Иванова