Община Хайредин - официален сайт

РЕШЕНИЕ № 93 - ЕП Враца, 23.05.2014 ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии в община Хайредин

 Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 93 - ЕП
Враца, 23.05.2014

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии в община Хайредин

 

Със заповед №РД-07/008 от 20.05.2014 г. на Директора на „Дом за стари хора" в с. Хайредин е образувана избирателна секция в социалното заведение.

 

На основание чл. 71, ал.1, т. 4, вр. чл.9, ал.6 от Изборния кодекс и във връзка Заповед № РД-07/008 от 20.05.2014 г. на Директора на „Дом за стари хора" в с. Хайредин

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА състав на секционна избирателна комисия под № 63500003 в „Дом за стари хора" в с. Хайредин в община Хайредин, съгласно Приложение № 1 ,  неразделна част от настоящето решение.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Горнишки

 

СЕКРЕТАР:

Ирина Иванова