Община Хайредин - официален сайт

Резултати от проведения на 01.04.2015г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

 виж /тук/