Община Хайредин - официален сайт

Резултати от проведения на 07.04.2015г. публично оповестен конкурс за продажба

 за повече информация виж /тук/