Община Хайредин - официален сайт

Резултати от проведения на 11.11.2014г. публично-оповестен конкурс за продажба на ЧОС за изграждане на естествено пасище "електро пастир"

 виж /тук/