Община Хайредин - официален сайт

Резултати от проведения на 12.06.2015г. публично оповестен конкурс за продажба на имот - ЧОС №126012

 виж /тук/