Община Хайредин - официален сайт

Резултати от проведения на 19.11.2014г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение

 виж /тук/