Община Хайредин - официален сайт

Резултати от проведения на 25.06.2014г. публично оповестен конкурс за продажба на имот частна общинска собственост

 виж /тук/