Община Хайредин - официален сайт

Резултати от проведения на 28.07.2015г. публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС за изграждане на предприятие за преработване на сел

 Резултати от проведения на 28.07.2015г. публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС за изграждане на предприятие за преработване на  селскостопанска продукция със силозно стопанство и административна сграда - виж /тук/