Община Хайредин - официален сайт

Резултатите от проведения на 08.02.2021г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда за извършване на търговска дейност

Заповед № РД- 90 - тук