Община Хайредин - официален сайт

Резултатите от проведения на 15.11.2016г. публично оповестен конкурс за продажбата на имот - частна общинска собственост за изграждане на скла

 Виж /тук/