Община Хайредин - официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 53 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 Виж тук