Община Хайредин - официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

 Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. е активен. 

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/ 
Чрез сайта може: 
-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.;
-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации;
-Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации;
-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.
 
Освен това:
Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:
-Служебни справки в избирателните списъци;
-Обработване на постъпили Искания за гласуване по настоящ адрес;
-Регистриране на издадени Удостоверения за гласуване на друго място.