Община Хайредин - официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПО ОП "РЧР" - "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"

Община Хайредин подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура „Патронажна грижа +“ за предоставяне на услуга в помощ на жителите в общината за преодоляване на последиците от  COVID – 19 на стойност 121 591,53 лева с период на изпълнение 13 месеца.

По проекта ще бъдат назначени 4 броя Домашни асистенти на минимална работна заплата на 8 часов работен ден, които ще оказват съдействие на с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, поставени под карантина, за които има необходимост от почасови услуги като по този начин ще се защити обществения интерес и ще се отговори на нуждите на населението от общината. За оказване на помощ и за грижа за здравословното състояние на потребителите ще бъде назначено и медицинско лице и психолог.

В помощ на социалните институции на територията на Община Хайредин, ще бъдат назначени 5 броя чистач – хигиенисти, които ще оказват съдействие на персонала в институциите за спазване на всички мерки за ограничаване разпространението на COVID – 19 сред потребителите на услугата.

Желаещите да предоставят услугата „Домашен асистент“ и „Чистач – хигиенист“  могат да кандидатстват по така обявените позиции като подадат заявление в Община Хайредин в срок до 17:00 часа на 18.06.2021 г.

Желаещите ползватели на услугата могат да подадат заявление на място или да се обадят на телефон 09166/22-36 за връзка с екипа по проекта, който ще и попълни заявлението.

 

Документи необходими за кандидатстване за „Домашен асистент“:

 1. Заявление
 2. Автобиография
 3. Декларация  по образец
 4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен

 

 

Документи необходими за кандидатстване за „Чистач - хигиенист“:

1.         Заявление

2.         Автобиография

3.         Декларация  по образец

4.         Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен

 

Документи за кандидатстване за медицинско лице по проекта:

 1. Автобиография;
 2. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 4. Декларация  – по образец;
 5. Други

Документи за кандидатстване за Психолог  по проекта:

 1. Автобиография;
 2. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 4. Декларация  – по образец;
 5. Други

 

ПРОЕКТА ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН –

С. ХАЙРЕДИН, С. МИХАЙЛОВО, С. МАНАСТИРИЩЕ И С. РОГОЗЕН

 

14-06-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати