Община Хайредин - официален сайт

Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" с. Манастирище

 виж /тук/