Община Хайредин - официален сайт

Списък на населените места от Община Хайредин, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство съгласно § 153 от ПЗР на ЗИД на Избония ко

Виж тук