Община Хайредин - официален сайт

Устройствен правилник на Общинска администрация - Хайредин

Виж тук