Община Хайредин - официален сайт

Вътрешни правила ЗОП

Вътрешни правила за управление на цикъла на общиствени поръчки в община Хайредин - тук