Община Хайредин - официален сайт

Възстановяване на техническата годност на язовир "Бързина" и язовир "Рогозен" след преминаване на високи води през 2014 г.

 Решение за откриване на процедура: /тук/

Покана за представяне на оферта до Геометър - НГ ООД: /тук/

Покана за представяне на оферта до Иси -09 ООД: /тук/

Покана за представяне на оферта до Цейс ЕООД: /тук/

Образец оферта: /тук/

Решение за откриване на процедура по пряко договаряне : /тук/