Община Хайредин - официален сайт

З А П О В Е Д №РД-110 от 13.02.2023г.

Резултатите от проведения на 10.02.2023г. публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за извършване на търговска дейност на дребно

 

виж тук