Община Хайредин - официален сайт

З А П О В Е Д №РД-224 от 15.04.2021г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско по

Виж тук