Община Хайредин - официален сайт

З А П О В Е Д №РД-230 от 02.05.2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в с. Рогозен

 Виж тук