Община Хайредин - официален сайт

З А П О В Е Д №РД-779 от 28.12.2017г.

 Заповед № РД-779/ 28.12.2017 г. за резултати от проведен търг - виж тук