Община Хайредин - официален сайт

З А П О В Е Д №РД-818 23.12.2016г. за Удължавам срока за подаване на заявления за участие в публично оповестен конкурс за продажбата на ПИ №258047,

 Виж тук