Община Хайредин - официален сайт

З А П О В Е Д №РД-819 от 23.12.2016г. във връзка с Резултатите от проведения на 20.12.2016г. и 21.12.2016г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под

 Виж тук