Община Хайредин - официален сайт

Запитване във връзка с кандидатстване по под мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по

 Техническа спецификация развлекателни съоръжения - тук

Техническа спецификация обзавеждане и оборудване - тук

Запитване относно оборудване и обзавеждане - тук

Запитване относно развлекатлени съоръжения - тук

Ценово предложение  развлекателни съоръжения- тук

Ценово предложение - обзавеждане и оборудване - тук

Дата: 10.07.2017 г.