Община Хайредин - официален сайт

Заповед на Кмета на Община Хайредин за обявяване на населени места със статут на кметство по силата на §17, ал.1 от ПЗР на ИК