Община Хайредин - официален сайт

Заповед относно резултатите от проведения на 21.05.2013г. публично оповестен конкурс за продажба на имот - ЧОС , за изграждане на зеленчукова ор

 виж /тук/