Община Хайредин - официален сайт

Заповед №РД-11/03.01.2015г. за прекратяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински поземлен имот №019037, находящ се в ме

 виж /тук/