Община Хайредин - официален сайт

ЗАПОВЕД №РД-156 17.03.2021г.проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско помещение с площ девет

Заповедта виж тук