Община Хайредин - официален сайт

Заповед № РД-160/21.03.2019 за откриване на търг с явно наддаване за три общински имота

 Виж тук