Община Хайредин - официален сайт

Заповед № РД-450/24.07.2019 г. на Кмета на Община Хайредин за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес

Виж тук