Община Хайредин - официален сайт

Заповед №РД-489/30.07.2015г. във връзка с §16,ал.3 от ПЗР ОТ ЗИД от Закон за гражданска регистрация

 виж /тук/