Община Хайредин - официален сайт

Заповед № РД - 643/13.11.2018 за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване по д наем за срок от 10 години на общински имот в село Михай

 виж тук