Община Хайредин - официален сайт

Заповед № РД-668/29.10.2021 за обявявнане наРезултатите от проведения на 28.10.2021г. публично оповестен конкурс за продажбата шест броя маломерни о?

Виж тук