Община Хайредин - официален сайт

Заповед № РД-694/21.11.2019 г. за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда

Виж тук