Община Хайредин - официален сайт

ЗАПОВЕД №РД-728 от 25.11.2016г. за прекратяване на открития с моя Заповед №РД-627/19.10.2016г. публично оповестен конкурс за продажбата на ПИ–частна о

 Виж тук